El grup  d’Artistes voltreganesos , com els anys anteriors, va organitzar  el concurs  de pintura  per a infants i joves.
El concurs ha seguit creixen en el numero de participa’ns i tots els joves  artistes foren obsequiats per el fet de inscriure’s.
El  nivell  entre, totes  les edats ha estat esplèndit , sent mereixedors  tots de premi.